A PARTNER TO RELY ON

A PARTNER TO RELY ON

A PARTNER TO RELY ON

PRIVACY STATEMENT DE DECKER – VAN RIET M.B.T. UW SOLLICITATIE

DE DECKER – VAN RIET verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”).

DE DECKER – VAN RIET gebruikt deze gegevens om je sollicitatie te kunnen verwerken.

Welke informatie wordt door DE DECKER – VAN RIET verzameld en verwerkt?

Om te kunnen solliciteren bij DE DECKER – VAN RIET, bekijk de vacatures op onze website www.dedecker-vanriet.com . Op het online sollicitatieformulier of dit sollicitatieformulier moet je een aantal Persoonsgegevens invullen zoals naam, adres, burgerlijke staat, gezinsgegevens, geboortedatum en andere. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld, wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens je sollicitatie. Hierin worden ook de documenten opgeslagen die je hebt ge-uploaded, zoals jouw CV, brief en eventuele andere documenten.

Voor welke doeleinden zal DE DECKER – VAN RIET gegevens over jou gebruiken?

DE DECKER – VAN RIET zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om je sollicitatie te kunnen verwerken en je gegevens te delen met de leidinggevende die een vacature heeft;

  • Om je op te nemen in een ‘wervingsreserve’ indien je hiervoor toestemming hebt gegeven;

  • Om je te informeren over andere vacatures indien je in de ‘wervingsreserve’ bent opgenomen;

  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;

  • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren;

Gebruik door derden

DE DECKER – VAN RIET kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien hij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, hij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval hij dat noodzakelijk acht ter bescherming van zijn eigen rechten.

DE DECKER – VAN RIET zal uw gegevens niet aan derden verkopen of doorgeven voor commerciële doeleinden.

Op welke wijze beschermt DE DECKER – VAN RIET jouw Persoonsgegevens?

  • DE DECKER – VAN RIET zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.

  • DE DECKER – VAN RIET vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.

  • DE DECKER – VAN RIET zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  • DE DECKER – VAN RIET zal jouw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra je daar om verzoekt. Je kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: jobs@dedecker-vanriet.com

  • DE DECKER – VAN RIET zal jouw persoonsgegevens in elk geval binnen een jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode verwijderen. Indien je ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in een wervingsreserve dan zullen jouw persoonsgegevens in elk geval binnen 2 jaar na opname in de wervingsreserve worden verwijderd

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van DE DECKER – VAN RIET?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites www.dedecker-vanriet.com, via selectiepartners , je CV, sollicitatieformulier en organisaties waarmee DE DECKER – VAN RIET samenwerkt. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. DE DECKER – VAN RIET accepteert geen aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen solliciteren bij DE DECKER – VAN RIET? Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.dedecker-vanriet.com.

DE DECKER – VAN RIET verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je contact opnemen met Wim Peeters/ Quality Health Safety/DPO – Manager. Email:wpeeters@dedecker-vanriet.com.