Zoek op deze website naar:
 
 
Facebookpagina privacy regels

De  Facebookpagina Decker Van Riet is bestemd voor alle klanten en fans  die graag informatie krijgen over onze producten of op de hoogte willen blijven over het reilen en zeilen binnen De Decker – Van Riet.

We luisteren graag naar ieders mening, maar we willen dat het aangenaam blijft voor iedereen. Daarom vragen we om je aan de volgende afspraken te houden.

 

Meningen zijn vrij

Je bent vrij om hier je mening te geven. Om de vinger aan de pols te houden, lezen we elk bericht op ons Facebookpagina. Dat betekent niet noodzakelijk dat we het ook eens zijn met wat je zegt.

 

Behandel elkaar met respect

Gebruik geen beledigende, kwetsende, racistische of dreigende taal en scheldwoorden. Blijf altijd vriendelijk en maak niemand belachelijk. Er is geen ruimte voor grof taalgebruik of oproepen tot haat of geweld. Zulke berichten worden verwijderd.

 

Onderbouw je mening

Lanceer geen loze beweringen, maar staaf je uitspraak met argumenten en feiten. Dat verrijkt de discussie.

 

Blijf relevant

We accepteren geen enkele publicatie van louter commerciële aard.

 

Wil je reageren op een vorig bericht?

Plaats dan een reactie op dat bericht i.p.v. een nieuw bericht te beginnen. Zo kan iedereen de conversatie volgen.

 

Maak jezelf bekend.

Anonieme berichten of posts onder een valse naam vinden we niet leuk.

 

Houd de sfeer er in.

Provocatie kunnen we niet aanvaarden. Ook gebruikers die zinloze berichten posten of hun boodschap blijven herhalen, zijn niet welkom.

 

Foto's en filmpjes van andere mensen posten

Als je beeldmateriaal (foto's of filmpjes) over andere mensen wilt posten op ons prikbord, heb je de toelating nodig van de mensen in kwestie. Dat is een kwestie van respect voor het wettelijke recht op afbeelding en privacy (zie http://www.privacycommission.be/nl/recht-op-afbeelding). Beeldmateriaal waarvan we vermoeden dat de afgebeelde persoon geen toelating heeft gegeven voor verspreiding, zullen we daarom verwijderen.

 

Berichten die de afspraken niet naleven, zullen we verwijderen. Bij herhaaldelijk misbruik wordt de bezoeker geblokkeerd en zal hij geen berichten of reacties meer kunnen plaatsen.